Detekce a lokalizace úniků medií z potrubí

SSP II je prověřený online systém včasné detekce úniků z potrubí nezávislý na druhu média(ropa, voda, plyn,…) a typu potrubí. Systém detekuje již malé úniky od velikosti porušení potrubí od 2-3 mm a je schopen lokalizovat místo úniku v řádech desítek metrů do několika desítek sekund.